White Oz – multi-track clarinets

White Oz

32’ (1998)

White Oz, three movements for radio

multi-track clarinets and car noises

commission: Sarrlandische Rundfunk

(premiere – Sarrlandische Rundfunk – Saarbrucken)

French