Wavering

Wavering

6’ (1996)

deux birbynės

(première – Radio Nationale Lituanienne – Vilnius)

Raimondas Jakutis – birbynė
Irmantas Andriūnas – birbynė

Anglais